1- محصولات غذایی عودت گرفته نمی شود برای جلوگیری از این حالت شما میتوانید در ابتدا حجم کمتری بعنوان تست سفارش دهید.

2-محصولات با پست ارسال میشود و بین 3 تا 7 روز بدست شما می‌رسد.

3- برای لغو سفارش تا ساعت 12 ظهر همان روز و اگر بعد از 12 ظهر سفارش شما ثبت شده تا روز بعد ساعت 12 ظهر.

4- برای انتخاب و خرید یک محصول حتما توضیحات و تو ضیحات تکمیلی محصول را بخوانید شاید بدلیل بروزرسانی محصول جدید تفاوت داشته باشد.